Презентационен курс „Козметология“

50,00 лв.

Описание

Времетраенето на всеки модулен курс е 14 дни. Включващ теоритична и практична/филмов материал/ част.

След всеки модул има тест ,който ви дава възможност да продължите в следващо ниво.Получавате сертификат от  ЦПО ‘’Аура ‘’ и държавно удостоверение на модула.

След завършването на кратките модули всеки ,който желае да придобие  професия ‘’Козметик’’ Втора степен ,Europass сертификат и Държавна  диплома ,трябва да премине  следните модули с допълнителна  такса от 1000 лв, включваща  всички материали и продукти по време на практиката:

 

1.Обща професионална подготовка

2.Отраслова професионална подготовка

3.Специфична професионална подготовка

4.Практика  един месец  в център за красота“Аура“